ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

OFF WHITE

BEIGE

BROWN

GRAY/BLACK

BLUE

GREEN

YELLOW/RED